Podwórka

Jedno z magicznych miejsc naszych dzieci, pochodzi ze świata, do którego my dorośli mamy rzadką możliwość wstępu. Jest też bez wątpienia podzielone na rewiry terytorialne wśród bawiących się tam naszych pociech, czasem mroczne i obskurne, innym razem zadbane i czyste, bowiem takie zdarzają się podwórka w naszej rzeczywistości, a o nich to właśnie mowa. Służą doskonale nie tylko nam dorosłym, ale i dzieciom, są to ich okręty i areny, w których przeprowadzają setki walk i rozejmów, setki paktów i układów. Podwórka to małe, dziecięce światy polityki, dzieci uczą się na nich bowiem dyplomacji, prowadzenia negocjacji i sztuki kompromisu. Zabawy i gry dla dziewczyn i chłopaków, które mają możliwość przeprowadzenia w tych miejscach, wpływają na ich prawidłowy rozwój a wszystko to ma jeszcze ten niewątpliwy atut, że odbywa się pod naszym czujnym okiem, nieopodal domu. Wiadomym jest, że my rodzice chcemy stworzyć jak najlepsze ku temu warunki, jednak należy pamiętać, że dzieci korzystając ze wspólnych zabaw w swoim gronie również się uczą i zdobywają tak ważne doświadczenia życiowe w obcowaniu z innymi. Mają do tego pełne prawo a będąc jednym z członków naszej rodzin jesteśmy zmuszeni to uszanować. W końcu gry i zabawy podwórkowe, były swego czasu i naszym udziałem.