Nauka angielskiego

Aby angielski dla dzieci był łatwo przyswajalny należy w czasie zajęć stworzyć właściwy klimat i atmosferę do skutecznej nauki. Małe dzieci nie mogą błyskawicznie i w sposób ciągły otrzymywać kolejnych porcji wiadomości, gdyż prowadziłoby to do szybkiego ich zmęczenia i dalsza nauka nie byłaby możliwa. Zamiast nudnych zwyczajnych lekcji prowadzi się zajęcia w sposób jak najbardziej bezstresowy. Angielski dla dzieci najmłodszych bardzo często polega na prostych czynnościach manualnych, które są powiązane w jakiś sposób z nauką języka. Dla przykładu bardzo często na zajęciach dzieci robią wycinanki, np. wycinają różne rzeczy, zwierzęta, co później nazywają w języku angielskim. Dzięki kreatywnym czynnościom dzieci uczą się nazywania wytworzonych przez siebie elementów w języku angielskim. Bardzo długo pozostaje to w wyobraźni dzieci, przez co nigdy nie ucieka już później z ich pamięci. W ten sposób dzieci uczą się bez większego wysiłku i lekcje takie nie nudzą się szybko. W razie znudzenia dzieci wycinankami można dla zmiany zastosować np. naukę przez śpiewanie piosenek połączonych z aktywną gestykulacją. To pozwoli na zapomnienie o zmęczeniu i nastroi pozytywnie dzieci do dalszej nauki.