Darmowe gry dla 3 latków oraz inne aplikacje dla małych dzieci

W nauce języka angielskiego słownictwo angielskie ma bardzo duże znaczenie, ponieważ im więcej zna się słówek, tym lepiej można przygotować się do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Słownictwo angielski umożliwia między innymi formułowanie bardziej bogatych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Ponadto na maturze pisemnej z języka angielskiego należy także wykonać ćwiczenia ze słuchu i w oparciu o przeczytany tekst, zatem zrozumienie treści zarówno nagrania, jak i tekstu będzie wynikało tylko ze znajomości języka angielskiego, a w szczególności właśnie słownictwa. Naukę słówek można rozpocząć od najprostszego słownictwa, którego powinno się nauczyć już na początku nauki języka angielskiego. Do słówek tego typu należą między innymi dni tygodnia po angielsku. Ponadto należy uczyć się słówek z list tematycznych, ponieważ wówczas znacznie lepiej zapadają one w pamięć. W celu utrwalenia słówek i sprawdzenia ich znajomości, warto wykonywać angielski ćwiczenia, dostępne między innymi na stronach internetowych. Naukę angielskiego można zaczynać praktycznie od urodzenia. Pomocne będą w tym na przykład darmowe gry dla 3 latków oraz inne aplikacje przygotowane specjalnie dla małych dzieci.